استاندارد ۷۵۱۵ موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
و استاندارد BS EN 12467: 2012

فایبر سمنت برد

……………………………………………………………………………………

انواع پیچ و اتصالات صفحات کنامیت

فایبر سمنت برد

……………………………………………………………………………………

حمل و نگهداری صفحات کنامیت

فایبر سمنت برد

……………………………………………………………………………………

فایبر سمنت کف

معرفی محصول فایبر سمنت کف نیز یکی از محصولات متمایز در صنعت ساختمان سازی می باشد که می تواند به عنوان کف باربر
در ساختمان های LSF ، سازه های پروفیل، کف کانکس، خانه های پیش ساخته و غیره مورد استفاده قرار گیرد.

فایبر سمنت برد

……………………………………………………………………………………..

مقایسه وزنی دیواره

دانلودکاتالوگ

……………………………………………………………………………………..

بررسی و مقایسه ساختمان های LSF با ساختمان های بتنی و فلزی

واریانت اول : اسکلت بتنی با سیستم قاب خمشی ساده و سقف مشابه تیرچه بلوک

واریانت دوم : اسکلت فلزی با سیستم مفصلی و سقف کامپوزیت

واریانت سوم : احداث سازه فلزی یکپارچه سبک LSF

فایبر سمنت برد

……………………………………………………………………………………

کاتالوگ پانل سیمانی

فایبر سمنت برد

……………………………………………………………………………………

نکات فنی کار کاشی و سرامیک به روش چسبی بر روی کنامیت (فایبرسمنت برد):

روش کار به سبک چسبی یکی از جدیدترین روشهای نصب کاشی ،سرامیک و سنگ بر بر روی سطوح

دیوارهای قدیمی و تراز شده بوسیله سیمانکاری،کاشی قدیمی ،سنگ قدیمی وصفحات سیمانی است.

دانلودکاتالوگ

……………………………………………………………………………………

مزایای سیستم ساخت و ساز خشک :

برخی از مزایای سیستم ساخت و ساز خشک (Drywall systems) در برابر سیستم ساخت و ساز سنتی عبارتند از :

۱- کاهش بار مرده ساختمان و در نتیجه تأثیر چشمگیر در کاهش بار وارده ناشی از زلزله
۲- تأثیر میان قابی مناسب تیغه های درای وال در تعامل با سازه در هنگام زلزله […]

دانلودکاتالوگ

……………………………………………………………………………………

معرفی پروفیل های گالوانیزه نمای سمنت برد:

پروفیل گالوانیزهMاز ورق گالوانیزه به ضخامت ۰.۷ میلیمتر تولید می شود و برای کنترل تغییرات ابعادی پنل های سیمانی در محل درز بین ورق های سمنت برد استفاده می گردد

دانلودکاتالوگ

……………………………………………………………………………………

نکات لازم و قابل توجه در نصب فایبرسمنت برد در نمای ساختمان

دانلودکاتالوگ

……………………………………………………………………………………

بررسی علل ترک خوردگی و شکست ورقه های سیمانی الیافی بکار رفته در نمای ساختمان
مجتمع زیتون در شهرستان شیراز

دانلودکاتالوگ

……………………………………………………………………………………