سیمان چیست

سیمان چیست :سیمان یک ماده چسپنده است که از ترکیب مصالح آهکی و رس و سیلیس و اکسید های معدنی در دم...

عایق حرارتی

عایق حرارتی فایبر سمنت برد  عایق حرارتی :همانطور که میدانیم میزان مقاومت حرارتی سطح خارج ساخت...

اجرای سنگ قرنیز

اجرای سنگ قرنیز : با توجه به اینکه در مقالات قبلی توضیح داده شد که مراحل اجرای ساختمان به چند د...