فایبر سمنت مصالحی نوین در ساختمان سازی

نماسازی زیبا ، ارزان و بادوام با فایبر سمنت

نماسازی زیبا و ارزان با فایبرسمنت : کلیه مواد بخصوص مصالح ساختمانی که دارای حدالاستیک کمی میب...

نمونه ای از اشتباهات در انجام پروژه فایبرسمت

نمونه ای از اشتباهات در انجام پروژه فایبرسمت : ترک در گوشه های فایبرسمنت . اتفاقی که بسیار ناخ...

کنامیت « فایبر سمنت برد »

کنامیت – فایبر سمنت برد کنامیت – فایبر سمنت برد صفحات سیمانی مسلح شده با الیاف سلولز می ب...

معرفی پروفیل های گالوانیزه نمای سمنت برد

معرفی پروفیل های گالوانیزه نمای سمنت برد :پروفیل گالوانیزه M پروفیل های گالوانیزه نمای سمنت ب...

ترکیبات اصلی سیمان

اکسیدهای تشکیل دهنده این سیلیکات‌ ها تاثیرات مهمی روی شکل کریستالی و اتمی و خواص هیدرولیکی ا...

دلیل برتری سازه های LSF

دلیل برتری سازه های LSF دلیل برتری سازه های LSF نسبت به دیگر نوع سازه‌ های مطرح در صنعتی‌ سازی : ...

انواع پیچ و اتصالات صفحات فایبر سمنت برد ( کنامیت )

صفحات فایبر سمنت برد : پیچها مخصوص نصب سمنت برد در سه نوع متفاوت وجود دراند که هر کدام برای محل ...