نحوه نصب فایبرسمنت برد

نحوه نصب فایبرسمنت برد در نمای ساختمان
توجه : برای استفاده فایبر سمنت در نمای ساختمان باید نکات زیر حتماً رعایت شود :


۱- در نمای ساختمان به علت اختلاف دما و رطوبت در تابستان و زمستان (اختلاف دمای ۴۰ درجه
سانتیگراد) و اختلاف انقباض و انبساط فلز فولاد (سازه نصب شده) و فایبر سمنت در صورت نصب
نادرست، تنش های زیادی در فایبرسمنت ایجاد می گردد

که با سوراخ کاری مناسب هنگام نصب
(قطر سوراخ ۲ میلیمتر از قطر پیچ بزرگتر باشد) این تنش ها ایجاد نخواهد شد.
۲- اختلاف انقباض و انبساط در اثر رطوبت در دو طرف فایبرسمنت برد باعث ایجاد تنش های زیادی
به وجود می آورد

که باعث کوتاهی عمر مصرف آن می گردد.

در صورتیکه دو طرف فایبرسمنت برد
رنگ آمیزی گردد این تنش ها حاصل نشده و عمر فایبر سمنت طولانی خواهد بود.
۳-در داخل ساختمان به علت آنکه اختلاف درجه حرارت و رطوبت در تابستان و زمستان زیاد نمی باشد
می توان آن را به صورت ساده تری نصب کرد.

نحوه نصب فایبرسمنت برد

نحوه نصب فایبرسمنت برد نحوه نصب فایبرسمنت برد

فایبر سمنت   – خرید فایبر سمنت برد   – فروش فایبر سمنت برد

 

دیدگاه خود را بنویسید