نحوه نصب صفحات فایبرسمنت برد

نحوه نصب صفحات فایبرسمنت برد

واحد تحقيق و توسعه شركت رزين چوب راش با بومي كردن تكنولوژي ساخت، ‌موفق به توليد محصولي بنام کنامیت (فايبر سمنت برد) گرديده است.

کنامیت

فایبر سمنت

پانل سیمانی

 

دیدگاه خود را بنویسید