نماسازی زیبا و ارزان با فایبرسمنت

نماسازی زیبا و ارزان با فایبرسمنت: فایبر سمنت نسبت با بقیه متریال نماسازی ارزانترین و مناسبترین میباشد.

درصورتیکه آنرا بشناسیم و دستورات فنی لازم را هنگام نصب بکار ببندیم لذا آشنائی با خواص فایبرسمنت میتواند مناسبترین راه، را به ما نشان دهد .

فایبر سمنت ماده ای است که قدرت جذب و دفع رطوبت دارد و در ازای هر ۱% جذب رطوبت به مقدار ۰٫۱mm/m تغییر اندازه میدهد و درصورتیکه رطوبت جذب نماید ، افزایش طول پیدا میکند و درصورت دفع رطوبت به همان مقدار کاهش طول پیدا میکند .

نماسازی زیبا و ارزان با فایبرسمنت

درصورتیکه دو انتهای فایبر سمنت به سازه ای ثابت بوسیله پیچ نصب شده باشد معایب زیر حاصل میگردد :

-کاهش طول در  اثر از دست دادن رطوبت مانند تابش شدید آفتاب و امثال آن باعث جمع شدگی در فایبرسمنت میگردد و در درون قطعه کشش ایجاد می شود بعلت آنکه پیچ های انتهائی تا لبه ورق فایبر سمنت حداکثر ۳سانتیمتر بیشتر فاصله ندارد در صورت عدم امکان جابجائی باعث ترک خوردن فایبرسمنت از محل پیچ میگردد.نماسازی زیبا و ارزان با فایبرسمنت

-در اثر افزایش طول فایبرسمنت به قطر  ۱۰mm تا ایجاد تنش ۲۱kg/cm2  میت

د نیروی فشاری حاصل از افزایش طول را بدون قوس برداشتن و کمانه کردن تحمل نماید ولی لازم به ذکر است که در همین حال نیز مقدار نیروی ۳۰ * ۲۱ = ۶۳۰kg به هر پیچ وارد می شود که اکثراً پیچ ها تاب نیاورده بریده  یا هرزمیگردند و اتصال  فایبر سمنت توسط پیچ ها به سازه از بین می رود  .

جلو گیری از ایجاد ترک

برای جلو گیری از ایجاد ترک در گوشه های فایبرسمنت برد با فاصله ۱۰cm از انتهائی ترین پیچ یک عدد پیچ دیگر نصب گردد و الباقی پیچ ها به فاصله ۳۰cm میباشد . همچنین روی سازه های Mاز لاستیک یا فوم یک طرف چسب دار ۳-۴میلیمتر استفاده گردد ، میبایست دو ورق مجاور حداقل ۳-۴میلیمتر از هم فاصله داشته باشند مطابق شکل ذیل .

لذا پیشنها میگردد که حتما در دو طرف (۱۲۲سانتیمتر) فایبر سمنت ، از سازه M استفاده گردد زیرا این سازه با شکل مناسب طراحی شده به منظور استفاده در اتصال فایبرسمنت امکان جابجائی با تنش کمی را فراهم میسازد و دیگر معایب ذیل به وجود نمیاید :

  • ترک در محل پیچ ها در فایبر سمنت ایجاد نمی شود .
  • فایبر سمنت در شرایط بسیار سخت رطوبتی و حرارتی متورم نمی شود .
  • کاشی نصب شده روی فایبر سمنت از آن جدا نمیشود و ترک نمی خورد .
  • پیچ های انتهائی هرز نمی گردد و از جای خور خارج نمی شود .
  • دوام طولانی و زیبائی نما بعلت عدم تنش در فایبر سمنت و سازه آن طولانی می باشد .
  • استحکام فوق العاده در هنگام بروز زلزله یا طوفانهای شدید .
  • حداقل هزینه نصب و حذف کارهای اضافی

 

نماسازی زیبا و ارزان با فایبرسمنتنماسازی زیبا و ارزان با فایبرسمنت

واحد تحقيق و توسعه شركت رزين چوب راش موفق به توليد محصول جديدي به نام کنامیت ( فايبر سمنت برد ) گرديده است.هدف از توليد صنعتي پانل سيمان اليافي در جهت صنعتي سازي ساختمان و دورشدن از ساخت و ساز سنتي مي باشد كه باعث حذف كارهاي اضافي شده و موجب سبك سازي ساختمان مي گردد.

نماسازی زیبا و ارزان با فایبرسمنت

دیدگاه خود را بنویسید