تعريف ساختمان:  بنائي كه بوسيله ديوار از ديگر بناهاي هم جوار خود ، يك بناي مستقل و مجزا و استواري را تشكيل مي دهد و شامل يك يا چند اطاق و يا هر نوع فضاي داراي سقف ديگر ،مي باشد كه به منظور سكونت ، كسب و يا استفاده توأم و يا ديگر مقاصد ساخته شده باشد .

تعريف ساختمان

منظور از مستقل بودن داشتن درب ورودي و خروجي مستقل به گذرگاه عمومي و منظور از جدا بودن و داشتن ديوارهاي خارجي مشترك يا مستقل مي باشد.

هزينه ساختمان : عبارت است از جمع عمليات اساسي تكميل بنا تا زماني كه ساختمان آماده اشتغال و سكونت مي شود

اين ارقام شامل هزينه نقشه ، تهيه پروانه ساختمان ، و مصالح ساختمان ، وسائل و ابزار كار و كارگر ، حق الزحمه معمار ، هزينه تأسيسات حرارت مركزي ، روشنائي ، آب و فاضلاب مي شود .

انواع ساختمان :

الف ـ واحد مسكوني : عبارت است از يك ساختمان و يا قسمت مستقلي از يك ساختمان كه در آن يك يا چند خانوار سكونت دارند .

ب ـ واحد مسكوني و بازرگاني : ساختمانهائي كه قسمتي از ساختمان به كارهاي بازرگاني اختصاص يافته و قسمت ديگري از بنا براي  سكونت استفاده مي گردد .

پ ـ واحد بازرگاني : ساختمانهائي مي باشند  كه مورد استفاده موسسات تجاري قرار دارند ، به طور نمونه  : تجارتخانه ، بيمه و غيره .

ت ـ واحد صنعتي : ساختمان يا قسمتي از ساختمان است

كه براي انجام فعاليتهاي صنعتي اختصاص يافته  است .

ث ـ واحد آموزشي و بهداشتي : ساختمانهائي كه براي  انجام فعاليتهاي آموزشي و بهداشتي به منظور ارائه يك يا چند خدمت براي عموم بكار گرفته مي شود

مثل  :  ساختمان دانشگاهها ، مدارس و بيمارستانها

مصالح عمده ساختمان : منظور نوع مصالح عمده است

كه در ساختن ديوارها ، سقف و پي ساختمان واحد ساختماني به كار رفته است مصالحي كه در رو كار ساختمان به كار رفته جزء مصالح عمده به حساب مي آيد .

تعريف ساختمان

واحد تحقيق و توسعه شركت رزين چوب راش موفق به توليد محصول جديدي به نام کنامیت( فايبر سمنت برد ) گرديده است.هدف از توليد صنعتي پانل سيمان اليافي در جهت صنعتي سازي ساختمان و دورشدن از ساخت و ساز سنتي مي باشد كه باعث حذف كارهاي اضافي شده و موجب سبك سازي ساختمان مي گردد.

ثبت سفارش

کنامیت

فایبر سمنت

پانل سیمانی

خرید فایبر سمنت برد    – فروش فایبر سمنت برد

 

دیدگاه خود را بنویسید