بررسی علت اعوجاج و انحناء ورقه های فایبر سمنت

بررسی علت اعوجاج و انحناء ورقه های فایبر سمنت: با توجه به خواص ذکر شده در مشخصات فنی این محصول که واکشیدگی در اثر آب در مدت ۲۴ساعت در آب جذب آبی معادل ۴۴ درصد خواهد داشت و در اثر این جذب مقدار %۰٫۲افزایش طول قرار میگیرد .

بررسی علت اعوجاج و انحناء ورقه های فایبر سمنت

در دستورالعمل شرایط حمل و نگهداری و نصب صفحات فایبر سمنت نیز برای نصب این قطعات به سازه فلزی ذکر شده که حداقل برای پیچ ۴ میلیمتر سوراخ ۶میلیمتر در فایبر سمنت ایجاد گردد و تا اجازه داده شود این اختلاف تغییر شکل از هر طرف یک میلیمتر ایجاد گردد حال محاسبات تغیر شکل بشرح زیر انجام میشود .

بررسی علت اعوجاج و انحناء ورقه های فایبر سمنت

               مته سوراخ کن و گل زن فایبرسمنت با قطر ۶میلیمتر برای پیچ سرمته ۴ میلیمتر

براساس روابط هندسی محاسبات زیر انجام میگردد .

در حالیکه فاصله ۲ استاد با هم حدود ۶۰ سانتی متر باشد محاسبات را انجام می دهیم.

۱- زمانیکه برآمدگی حدود ۱ سانتیمتر باشد

بررسی علت اعوجاج و انحناء ورقه های فایبر سمنت

بررسی علت اعوجاج و انحناء ورقه های فایبر سمنت

یعنی در زمانیکه در اثر رطوبت ۰٫۹ میلیمتر طول قطعه در ۶۰ سلنتیمتر اضافه شود و قطعه حدود یک سانتیمتر قوس برمیدارد یعنی وتر اضافه طول پیدا کرده و به کمان تبدیل می شود.

۲- زمانیکه برآمدگی حدود ۱٫۵ سانتیمتر باشد قطعه قوس برمیدارد

بررسی علت اعوجاج و انحناء ورقه های فایبر سمنت

که در اینجا با احتساب اختلاف طول بوجود آمده که معادل ۰٫۶ میلیمتر می شود که نسبت به ۶۰ سانتیمتر حدود ۰٫۱ میگردد یعنی افزایش ۱۰ درصد رطوبت پس از نصب قطعه بنابراین این انتقال در محل هایی که رعایت نکات فنی نشده حتما رخ میدهید.

۱-سوراخ پیچ برابر با قطر آنهاست و جای بازی و حرکت ندارند در نتیجه قطعه ثابت شده و پس از جذب رطوبت در اثر فرایندهای انجام شده بر روی آن ازدیاد طول پیدا کرده و به صورت مخفی در میاید.

۲- در صورتیکه سوراخ پیچ ها گشادتر هم باشد ولی فاصله بین دو قطعه رعایت نشود به علت جذب رطوبت احتمال ایجاد انحنا در وسط دو استاد خواهد بود .

۳- در صورتیکه رطوبت قطعه بیشتر باشد و در معرض هوای خشک قرار بگیرد در این صورت قطعه ار محل پیچ های دو انتها در اثر هم کشیدگی ترک می خورد و ایستایی لازم را از دست خواهد داد.

۴- اشکال مربوط به انحنا در اثر از ۲ تا ۱۰/ رطوبت نمایش داده شده است.

بررسی علت اعوجاج و انحناء ورقه های فایبر سمنت

واحد تحقيق و توسعه شركت رزين چوب راش با بومي كردن تكنولوژي ساخت، ‌موفق به توليد محصولي بنام کنامیت (فايبر سمنت برد) گرديده است.

کنامیت

فایبر سمنت

پانل سیمانی

دیدگاه خود را بنویسید