ال اس اف و کاربرد آن  ال اس اف یا قاب سبک فولادی سرد ،یکی از سیستم های ساختمانی میباشد.

این سیستم از ستوک ها و انواع مهارت ها برای بارهای جانبی میباشد ستوک ها به شکل های C و U از ورقه های گالوانیزه با استفاده از نورد سرد تولید میگردد و مهارهای تامین کننده باربری به چهار شکل میباشد .مانند:

۱-دهانه های مهاربندی شده با اعضای قطری.

۲-دیوار برشی با ورق فولادی نازک.

۳-دیوار برشی با دیواره های چوبی استاندارد.

۴-دیوار برشی بتن مسلح.

 

این سیستم یکی از بهترین سیستم ها در صنعت سازی است که استفاده از ان در پروژه صنعتی سازی شهر پرند دیده میشود.

یکی از بهترین فواید و مزایای این سیستم سکب و کم وزن بودن ان میباشد

که حدود پنجاه درصد مصرف فولاد و مصرف مقدار زیادی بتن و حجم نخاله و دور ریز را کم میکند و کاهش میدهد.
این سیستم در ساختمان هایی با اسکلت فولادی و بتنی به عنوان دیوار استفاده میشود که در کاهش وزنشان تاثیر بسیار زیادی میگزارد زیرا وزن تقریبی تیغه های داخلی ان حدودا سی تا پنچاه متر مربع و نمای خارجی ان حدود پنجاه تا صد کیلوگرم بر متر مربع باشد.

در این سیستم ساختمانی، پوشش دیوار ها به دو صورت خشک و ترکیبی از مصالح سنتی میباشد .

از این سازه های ال اس اف، برای ساختمان و اسکلت خانه هایی که با دیوار های فایبر سمنت برد ساخته میشوند، کاربرد زیادی دارد .

ال اس اف

 

سمنت برد    –  فایبر سمنت  –  خرید فایبر سمنت برد    – فروش فایبر سمنت برد

دیدگاه خود را بنویسید