ارتباط با ما

آدرس دفتر فروش:

تهران؛ ميدان دكتر فاطمي؛ خيابان شهيد گمنام ؛ شماره ۳۵؛ واحد ۱۱ارتباط با ما

آدرس كارخانه:

كيلومتر ۱۵ جاده قديم گرگان- كردكوي

تلفن دفتر گرگان :

۰۱۷-۳۴۳۳۸۴۲۳

۰۱۷۳۴۳۳۹۴۷۶-۷

تلفن دفتر تهران :

۰۲۱-۸۸۹۵۶۸۵۸-۵۹

۰۲۱-۸۸۹۷۳۶۱۷

فكس كارخانه :

۰۱۷۳۴۳۳۸۴۲۲

پست الكترونيك :

info@konamit.ir

info@konamit.com

ارتباط با ما از طریق تلگرام :

@konamit