ارتباط با ما

آدرس دفتر فروش:

تهران؛ ميدان دكتر فاطمي؛ خيابان شهيد گمنام ؛ شماره ۳۵؛ واحد ۱۱ارتباط با ما

آدرس كارخانه:

كيلومتر ۱۵ جاده قديم گرگان- كردكوي

تلفن دفتر گرگان :

۰۱۷-۳۴۳۳۸۴۲۳

۰۱۷۳۴۳۳۹۴۷۶-۷

تلفن دفتر تهران :

۰۲۱-۸۸۹۵۶۸۵۸-۵۹

۰۲۱-۸۸۹۷۳۶۱۷

فكس كارخانه :

۰۱۷۳۴۳۳۸۴۲۲

پست الكترونيك :

info@konamit.ir

info@konamit.com

ارتباط با ما از طریق تلگرام :

@konamit

<a href=”http://topofblogs.com”><img src=”http://stats.topofblogs.com/send/215758″ alt=”Top  blogs” border=”0″ /></a>