اجرای نما بافایبر سمنت برد : برای  اجرای نما با فایبرسمنت برد در ساختمان از نوعی فایبرسمنت برد به نام Swisspearl استفاده میشود. در کل در همه ی  قسمت‌های نما، شامل نمای اصلی و روکار و نمای پشتی و سقف، از سمنت برد می توان استفاده کرد.

سمنت برد در ابعاد و اندازه های مختلف به منظور استفاده در نمای خارجی و داخلی ساختمانها توسط شرکت رزين چوب راش تولید می گردد.
عرض این فایبر سمنت برد بر مبنای استانداردهای تعریف شده ۱۲۵۰ میلیمتر و طول آنها در ابعاد ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ میلیمتر متغیر است. لیکن تولید فایبرسمنت برد در حد وسط اندازه های مذکور نیز قابل انجام می باشد. علاوه بر آن امکان تولید انواع سمنت برد بر مبنای شرایط مکانی سطوح داخلی و یا خارجی و شرایط بیرونی سطوح مورد نصب نیز فراهم است.


اجرا نما با انواع فایبرسمنت برد


سمنت برد در ۲ وجه کلی تولید می گردد: برای اجرای نما با فایبرسمنت برد برای سطوح بیرون به دلیل مجاورت با شرایط جوی و به حداقل رساندن خسارات ناشی از کشیدگی (انبساط) در فرمول ساخت آنها از ترکیبات جانبی نیز استفاده می شود. سمنت بردهای تولیدی که در این مقوله قرار می گیرند از لحاظ استاندارد (En 12467) ردیف A نامگذاری می شوند.

متقابلا برای اجرای نما با فایبرسمنت برد که برای سطوح داخل مورد استفاده قرار می گیرند از سمنت بردهایی که در ردیف C نامگذاری می شوند استفاده میشود.
اجرای نما با فایبرسمنت برد

اجرای نما با فایبرسمنت برد

سمنت بورد عمدتاً در پوشش های داخل ساختمان ، قسمت زیرین پشت بام ها، زیرسازی کاشی ها، همچنین به عنوان پوشش های زیر سقفی نیز استفاده می شود.
همچنین طراحی و اجرای نما با فایبرسمنت برد (فایبر سمنت برد) در تمامی پوشش های ساختمان از قبیل نما ،دیوار های خارجی و داخلی ،سقف کاذب داخلی و خارجی استفاده می شود و به دلیل اینکه تغییرات شرایط آب و هوایی آسیبی به این محصول نمی رساند می توان ازاجرای نما با فایبرسمنت برد در مناطق مرطوب و شرایط سخت آب و هوایی استفاده کرد.

 انواع فایبر سمنت برد به صورت فنی و دقیق و با مناسبترین کیفیت در شرکت شرکت رزين چوب راش تولید میشود.

اجرای نما با فایبرسمنت برد

دیدگاه خود را بنویسید