۸- اجرای سنگ قرنیز : 

اجرای سنگ قرنیز با توجه به اينكه گچ در مقابل رطوبت مقاوم نیست و به سرعت فاسد مي شود

براي جلوگيري از اینکه رطوبت به دیوار گچ کاری شده برسد ،

زمان شستن كف دور اتاقها را به ارتفاع ۱۰سانتي متر يك رگ سنگ پلاك كار مي گذارند كه به آن اصطلاحا قرنيز مي گويند

و براي قرنيز مي توان از سنگهاي مختلفي مانند سنگ تراورين يا سنگ مرمر و غيره استفاده نمود بهتراست

در موقع اجرا سنگ با سطح گچ ديوار هم سطح باشد زيرا اگرجلوترازگچ كاري ديوار نصب شود

به علت پيش آمدگي آن هميشه جاي گردو خاك خواهد بود

و اگرعقب ترازگچ كاري نصب مي شود در نتيجه گچ لبه تيزي پيدا خواهد كرد.

در اثر مسرور  زمان لب پريده شده و منظره زشتي پيدا خواهد نمود

و بهتر است از نظر زيبايي در محل برخورد سنگ قرنيز وگچ وخاك فرو رفتگي كوچكي كه به آن در اصـطلاح چفت گويند درگـچ ايجاد نمود .

همچنین سنـگ قرنيز را با ريسمان كار مي گذارند . 

۹- كف سازي نهايي :        

 نوسازي در آن قسمت از ساختمان اجرا مي شود كه سطح مفيد سالن ها و اتاق ها و سرويس ها و انبارها وغيره تشكيل مي دهد

با توجه به محل استفاده كف سازي انواع مختلف دارد

مخصوصا براي آخرين قشر كف سازي واحدهاي مسكوني انواع مصالح لوكس و تزئيني موجود مي باشد از قبيل انواع . موزاييك يا سنگ و يا كاشي هاي لعابي و يا انواع پاركت و يا كفپوش هاي ديگر.

۱۰- سرويسها:

 حمام، توالت، روشويي، آشپزخانه ، دستشويي

 قسمتهاي فوق كه از مهمترين مكانهاي ساختمان است از لحاظ اجراي ساختماني مخصوصا در مورد قير گوني داراي يك نوع دتييل مي باشند

فقط ممكن است از لحاظ بيماري با تاسيسات و يا نوع لوله كشي باهم متفاوت باشند.

لايه هاي كف سرويس ها ازپايين به بالا بعد ازطاق ضربي به شرح زير است.

۱-   بتن سبك براي شيب بندي

۲-   يك لايه ماسه و سيمان

۳-   قيرگوني

۴-   فرش كف

 

۱-   بتن سبك براي شيب بندي :

 اگر در كف سرويسها كف شور كار گذاشته شود بايد تمام قسمت هاي كف شيب ملايمي به طرف كف شور داشته باشند

نصب كف شو در حمام ها لازم است ولي در آشپزخانه ها يا قفسه هاي لوكس ومدرن قفسه بندي ميشوند

چندان آبريزي دركف نداريم احتياج به كف شور نیست اگر هم باشد

براي احتياط مسئله اي نيست و در كف محل دستشويي ها توالت آبي را كه در كف ريخته مي شود. مي توان با T دستي زمين شور خشك كرد.

اجرای سنگ قرنیز

مراحل اجرای ساختمان-۱

مراحل اجرای ساختمان-۲

 اجرای سنگ قرنیز اجرای سنگ قرنیز اجرای سنگ قرنیز اجرای سنگ قرنیز

دیدگاه خود را بنویسید